Minskning av ljudnivå i vindkraftverk

Vindkraftverk genererar miljövänlig energi men är ofta impopulära bland lokalbefolkningen eftersom de genererar oväsen. En av källorna till ljud från vindkraftverk är drivlinan. I synnerhet så genererar växellådor och generatorer mekaniska missljud. Det finns olika åtgärder för att minimera detta och därmed få minskad ljudnivå. Accelerometrar från Micro-Epsilon används för att mäta vibrationer och utvärdera effektiviteten hos ljudreduceringsåtgärderna.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80