Vibrationsmätning på drivenheten i vindkraftverk

Vibrationer i drivenheten (rotorobalans, överbelastning) kan leda till fel i komponenter och systemdelar om gränsvärden överskrids. En förutsättning för tidig upptäckt av skador och för förebyggande underhåll är en säker och exakt vibrationsmätning på rotorlagret, växellådan (rullager, kugghjul) och generator. Noggranna och temperaturstabila accelerationssensorer från Micro-Epsilon används för mäta dessa vibrationer.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80