Tjocklek på glasbeläggning

Glasögon förstärks ofta med säkerhetsfilmer som ger ökat splitterskydd. För att mäta filmskiktet och för att bestämma tjockleken på det applicerade limmet används konfokalkromatiska givare från Micro-Epsilon. Dessa mäter tjockleken på de finaste lagren från en sida. Med en enda mätning kan tjockleken på glaset, filmen och det applicerade limmet bestämmas.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80