Planhet och tjocklek på display- och planglas

För framställning av displayglas krävs glasskivor med jämn tjocklek. Tillverkningsprocessen regleras utifrån de uppmätta resultaten. Konfokalkromatiska givare från Micro-Epsilon används för att beröringsfritt mäta tjockleken från en sida. Tack vare sin höga mätfrekvens används givarna även i processer med höga hastigheter. Om givarna arbetar traverserande eller i flera spår kan planheten av kompletta skivor dokumenteras.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80