Färgmätning av nyanser på glas

Färgen är den avgörande och visuellt särskiljande egenskapen hos glasprodukter. För att uppnå en jämn kvalitet är färgen i synnerhet viktig att kontrollera då naturliga och återvunna råmaterial, med varierande sammansättning, används. Transmissionsgivaren ACS3 från Micro-Epsilon används för att kontinuerligt kontrollera glasets färg och nyans.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80