Mätning av optiska linsers krökning

För att klara produktionskraven som ställs används konfokalkromatiska givare för att mäta konturen hos optiska linser såsom glasögonlinser och objektiv. Med hjälp av avståndsvärdena kan även ytskicket bestämmas. Då givarna erbjuder en hög lutningsvinkel så kan även böjda ytor mätas.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80