Övervakning av mellanrum på skyddsglas

Konfokalkromatiska givare med multi-peak function används för kvalitetskontroll och processstyrning vid tillverkning av skyddsglas. Givarna från Micro-Epsilon möjliggör tjockleksmätningar med mikrometernoggrannhet. confocalDT detekterar upp till 5 lager genom att utvärdera de 6 mätvärdena i skikten mellan lagren.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80