Beröringsfri mätning av filmtjocklek

Vid filmproduktion garanterar tjockleksmätning i produktionslinjen konstant produktkvalitet. Micro-Epsilons KS5 kombinationssensor mäter tjockleken på filmer i en beröringsfri process och därmed slitagefri process.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80