Mätning på transparent film vid produktion

Vid produktion av transparent film kan, förutom färgfluktuationer, även streck uppkomma. Med genomskinliga filmer mäts filmfärgen mycket exakt och snabbt med hjälp av färgmätningssystemet ACS7000 tillsammans med ACS3 transmissionsgivare.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80