Ytinspektion av självhäftande film

Inom industrin ökar behovet av självhäftande film. Vid produktion av filmen förekommer ofta fördjupningar och veck, vilket gör filmen oanvändbar. Därför ökar kundernas krav på en felfri yta. För detta ändamål kan scanCONTROL 2910-100 laserskanner användas.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80