Färgmätning på flytande målarfärg

Färgmätning på flytande målarfärg är extremt komplex. Hittills har färger vanligtvis först applicerats på ett testområde och sedan mätts först efter torkningsprocessen för att uppnå tillförlitliga mätresultat. Om mätresultaten visar att färgen är fel, måste färgbehållarna blandas igen eller till och med kasseras, vilket delvis innebär långa väntetider tills en ny mätprocess kan startas. För att påskynda processen har Micro-Epsilon utvecklat ett system som möjliggör mätning på flytande målarfärg redan under produktionsprocessen.

I denna applikation används därför colorCONTROL ACS7000 färgspektrometer för färgmätningar och optoNCDT 1420-50 lasertrianguleringssensor för avståndsmätningar. Den senare är idealisk för denna applikation tack vare dess kompakta storlek och utmärkta prestanda. En linjärenhet erbjuder automatiska justeringar.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80