Kompensation för axiell förlängning av axlar

På grund av värmen som genereras måste den termiska expansionen av axeln i maskinverktyget kompenseras med hög precision för att hålla verktyget i en exakt position. SGS-givaren, som har utvecklats av Micro-Epsilon, mäter expansionen som orsakas av värme och centrifugallkraft på axeln. Förutom mätning av linjär termisk expansion detekteras även givarens temperatur och ges som utsignal.

View product

eddyNCDT SGS4701

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80