Positionsmätning av dubbdocka

Dubbdockan är en viktig del av svarv- och fräsmaskiner. Den fungerar som stöd för långa arbetsstycken med hjälp av en centreringsspets som fäster i ett hål på styckets framsida. För att bestämma spetsens position används kompakta dragvajergivare från Micro-Epsilon. Vajern är ansluten till centreringsspetsen och mäter dess läge.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80