Analys av spalt i axialkolvpumpar

Hittills var mätning av spalter inne i pumparna inte möjliga på grund av de extrema kraven. Givarna måste vara resistenta mot höga hastigheter, höga tryck upp till 1000 bar och temperaturer över 100° C. Dessutom är pumparna extremt kompakta, vilket väsentligt begränsar det tillgängliga utrymmet för integration av givare. Tack vare de extremt kompakta givarmodellerna och stabilitet vid höga tryck och temperaturer är de induktiva miniatyrgivarna eddyNCDT idealiska för denna applikation. EddyNCDT 3300 , som är ett av världens mest kraftfulla system baserat på virvelström, används därför på testriggar för utvärdering av pumparna.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80