Temperaturmätning vid formspruting

Användare av formsprutningsmaskiner för plasttillverkning står inför de ökande kvalitetskrav som ställs av slutanvändare, särskilt vid fordonsapplikationer. På grund av ökande globala krav på kvalitet ökar vikten av temperaturkontroll direkt efter extrudering.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80