Övervakning av präglingsdjup

I präglingsmaskiner stansas bilkarossers ID in i fordonsramen. Präglingsdjupet måste ligga inom ett definierat toleransområde. För att placera präglingsverktyget detekterar lasertrianguleringsgivare från Micro-Epsilon avståndet mellan präglingsverktyget och komponenten. När präglingen är klar mäter givaren profilen på präglingen och ser till att alla tecken präglas till önskat djup.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389