Medicinteknik

Inom medicinteknik ställs det höga krav på kvalitet, repeterbarhet och i överensstämmelse med snäva toleranser. Detta gäller även för medicinskteknisk utrustning, maskinkonstruktion, fabriksautomation, tillverkning av medicinsktekniska produkter samt utveckling och produktion av läkemedel.

Tack vare hög precision, enkel integration och ett stort utbud av modeller används givare från Micro-Epsilon för mängder av mätuppgifter.

Mätning av väggtjocklek på glasförpackningar

För mätning av väggtjocklek och rundhet på produkter placerade i stjärnhjul krävs en hög mätfrekvens för att stödja den pågående processen. ...

Detaljer

Konfokal mätning på dentala prover

Konfokalkromatiska givare används för att kontrollera yttopografin hos dentala prover. Givarna kännetecknas av den höga upplösningen oberoende av den aktuella materialytan. Den ...

Detaljer

Beröringsfri tjockleksmätning på gelatinlager

Gelatin används ofta i skalet på mjuka kapslar. För beröringsfri mätning av exakt tjocklek på det ledande gelatinskiktet används kapacitiva lägesgivare från ...

Detaljer

Enkelsidig mätning av tjocklek på slang

Vid tillverkning och kvalitetssäkring av medicinska produkter mäts tjockleken på slang, membran samt tjockleken på blisterförpackningar. Konfokalkromatiska givare mäter ...

Detaljer

Exakt positionering av kirurgiska mikroskop

Kirurgiska ingrepp kräver en perfekt bild av operationsområdet. Här stöds kirurgen ofta av ett kirurgiskt mikroskop. För att kirurgen ska kunna placera mikroskopet optimalt och ...

Detaljer

Nivåmätning i provrör

Tack vare den smala strålbanan kan de konfokala givarna mäta ner i håligheter. Den konfokala mättekniken möjligör även mätning på vätskor, t.ex. för ...

Detaljer

Positionering av operationsbord

Operationsbord erbjuder många justeringsalternativ för att uppnå rätt positionering av patienten under operationen. Förutom höjden kan de horisontella positionerna och vinkelfunktionerna ...

Detaljer

Beröringsfri mätning av höjd på näringsmedium i Petriskålar

Inom mikrobiologin används agarplattor för analys av cellkulturer. Vid framställning av detta näringsmedium fylls den flytande agar-agaren i petriskålar av plast. Där härdar ...

Detaljer

Mätning av kontaktlinser

Vid sökandet efter nya material för kontaktlinser så måste materialet genomgå åtskilliga tester. Linsen placeras i ett litet glashus fyllt med saltlösning och med ...

Detaljer

Positionsmätning vid datortomografi (CT)

Högsta hastighet och upplösning som grund för bästa diagnostik och effektivitet spelar en allt viktigare roll i modern CT-utrustning. Oavsett om spiral, helical eller dubbelkälla ...

Detaljer

Inspektion av förslitning på tabelttstansar

Pressverktyg för tablettproduktion måste regelbundet kontrolleras för slitage. På grund av de komplexa geometrierna och starkt reflekterande ytorna är optiska inspektioner endast ...

Detaljer

Kontroll av position i medicinsk utrustning

För mätning av position t.ex. rörelse av en behandlingsbänk, används dragvajergivare. Eftersom denna mätupgift oftast bara kräver medelnoggrannhet är det möjligt ...

Detaljer

Kvalitetskontroll av medicinska tablettstansar och matriser

Enligt ISO 18084: 2011 är pressverktygen för tablettproduktionen föremål för kontinuerlig kvalitetskontroll. På grund av komplex geometri och en starkt reflekterande yta ...

Detaljer

Färggivare övervakar ingredienser i tabletter

Vid produktion av läkemedel i tablettform används flera sorters ingredienser, olika koncentrationer av dessa påverkar tabletternas färg. Färgmätningssystemet ColorCONTROL ...

Detaljer

Högupplöst mätning av organiskt material

För optimal mätning av organiskt material erbjuder Micro-Epsilon den patenterade Blue Laser-teknologin. Tack vare blå laser kan betydligt mer exakta mätvärden genereras vid mätning på organiska ...

Detaljer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80