Medicinteknik

Inspektion av förslitning på tabelttstansar

Pressverktyg för tablettproduktion måste regelbundet kontrolleras för slitage. På grund av de komplexa geometrierna och starkt reflekterande ytorna är optiska inspektioner endast ...

Detaljer

Färggivare övervakar ingredienser i tabletter

Vid produktion av läkemedel i tablettform används flera sorters ingredienser, olika koncentrationer av dessa påverkar tabletternas färg. Färgmätningssystemet ColorCONTROL ...

Detaljer

Kontroll av position i medicinsk utrustning

För mätning av position t.ex. rörelse av en behandlingsbänk, används dragvajergivare. Eftersom denna mätupgift oftast bara kräver medelnoggrannhet är det möjligt ...

Detaljer

Nivåmätning i provrör

Tack vare den smala strålbanan kan de konfokala givarna mäta ner i håligheter. Den konfokala mättekniken möjligör även mätning på vätskor, t.ex. ...

Detaljer

Beröringsfri mätning av höjd på näringsmedium i Petriskålar

Inom mikrobiologin används agarplattor för analys av cellkulturer. Vid framställning av detta näringsmedium fylls den flytande agar-agaren i petriskålar av plast. Där ...

Detaljer

Enkelsidig mätning av tjocklek på slang

Vid tillverkning och kvalitetssäkring av medicinska produkter mäts tjockleken på slang, membran samt tjockleken på blisterförpackningar. Konfokalkromatiska givare mäter ...

Detaljer

Beröringsfri tjockleksmätning på gelatinlager

Gelatin används ofta i skalet på mjuka kapslar. För beröringsfri mätning av exakt tjocklek på det ledande gelatinskiktet används kapacitiva lägesgivare från ...

Detaljer

Mätning av väggtjocklek på glasförpackningar

För mätning av väggtjocklek och rundhet på produkter placerade i stjärnhjul krävs en hög mätfrekvens för att stödja den pågående processen. ...

Detaljer

Quality control of medical tablet stamps and dies

According to ISO 18084:2011, the press tools for the tablet production are subject to a continuous quality control. Due to complex geometry and a strongly reflecting surface, automatic inspection of stamps ...

Detaljer

Precise positioning of a surgical microscope

Surgical procedures require a perfect view of the operating area. Here, the surgeon is often supported by a surgical microscope. To enable the surgeon to best position the microscope and to give the surgical ...

Detaljer

Measuring dental samples confocal

Confocal chromatic sensors are used to check the surface topography of dental samples. These sensors are distinguished by their high resolution and independence from the type of material surface involved. ...

Detaljer

Measurement of contact lenses

Contact lens manufacturers have a need to conduct various material tests on clear, flexible polymer samples. The material samples must be submerged during testing in a saline solution for hydration. The ...

Detaljer

Position measurement in Computer Tomography (CT)

In the latest CT equipment, the most effective diagnoses are determined by how precise and fast the measurement systems are (speed and resolution), as well as their cost effectiveness. Irrespective of ...

Detaljer

Positioning of operating tables

Operating tables provide many adjustment options for the correct positioning of the patient during the operation. As well as the height, the horizontal position and angle functions can also often be adjusted. ...

Detaljer
Kontakt
MICRO-EPSILON SENSOTEST AB

+46 856 473 380

Skicka ett mail

Georgios Mousiadis
Area Manager | Koder 10-19, 60-64, 69-98

+46 856 473 384

Skicka ett mail

Anders Mejlvang
Area Manager | Koder 33-36, 40-59, 65-68

+46 856 473 380

Skicka ett mail

Jakob Geisler
Area Manager | Koder 20-32, 37-39 | Danmark

+46 856 473 380

Skicka ett mail

box-head-newsletter1-800x280
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389