Medicinteknik

Inspektion av förslitning på tabelttstansar

Pressverktyg för tablettproduktion måste regelbundet kontrolleras för slitage. På grund av de komplexa geometrierna och starkt reflekterande ytorna är optiska inspektioner endast möjliga med mycket noggranna mättekniker. En konfokal givare och en optisk mikrometer, placerade i en speciell mätmaskin, gör det möjligt att kontrollera verktygens olika parametrar.

Färggivare övervakar ingredienser i tabletter

Vid produktion av läkemedel i tablettform används flera sorters ingredienser, olika koncentrationer av dessa påverkar tabletternas färg. Färgmätningssystemet ColorCONTROL ACS7000 detekterar de små avvikelserna i färg mellan vit och beige. Med denna information tillhandahålls, under pågående produktion, tabletternas sammansättning.

Recommended sensor technology

In-line färgmätning colorCONTROL ACS7000

Kontroll av position i medicinsk utrustning

För mätning av position t.ex. rörelse av en behandlingsbänk, används dragvajergivare. Eftersom denna mätupgift oftast bara kräver medelnoggrannhet är det möjligt att använda givare med potentiometerutgång. Men vid precisionsmätningar t.ex. datortomografi med höga noggrannhetskrav, används dragvajergivare med mycket exakta inkrementella eller absoluta encoders.

Recommended sensor technology

Dragvajer lägesgivare

Nivåmätning i provrör

Tack vare den smala strålbanan kan de konfokala givarna mäta ner i håligheter. Den konfokala mättekniken möjligör även mätning på vätskor, t.ex. för exakt kontroll av fyllnadsnivå i provrör.

Beröringsfri mätning av höjd på näringsmedium i Petriskålar

Inom mikrobiologin används agarplattor för analys av cellkulturer. Vid framställning av detta näringsmedium fylls den flytande agar-agaren i petriskålar av plast. Där härdar det i rumstemperatur och bildar ett gelliknande transparent lager. Kapacitiva lägesgivare från Micro-Epsilon kontrollerar höjden på mediet med hög noggrannhet.

Enkelsidig mätning av tjocklek på slang

Vid tillverkning och kvalitetssäkring av medicinska produkter mäts tjockleken på slang, membran samt tjockleken på blisterförpackningar. Konfokalkromatiska givare mäter tjockleken eller skikt av transparenta material från endast en sida.

Beröringsfri tjockleksmätning på gelatinlager

Gelatin används ofta i skalet på mjuka kapslar. För beröringsfri mätning av exakt tjocklek på det ledande gelatinskiktet används kapacitiva lägesgivare från Micro-Epsilon.

Mätning av väggtjocklek på glasförpackningar

För mätning av väggtjocklek och rundhet på produkter placerade i stjärnhjul krävs en hög mätfrekvens för att stödja den pågående processen. Micro-Epsilons konfokalkromatiska mätsystem erbjuder en hög mätfrekvens och snabb kontroll av exponeringstiden. Detta möjliggör även mätning av tjocklek när färgerna på glaset varierar.

Quality control of medical tablet stamps and dies

According to ISO 18084:2011, the press tools for the tablet production are subject to a continuous quality control. Due to complex geometry and a strongly reflecting surface, automatic inspection of stamps and dies has been difficult. Only the use of a confocal sensor (confocalDT 2451) and an optical micrometer (optoCONTROL 2600) together with a precise movement with 5 degrees of freedom enabled the development of »Ti-1«. Ti-1 is a complex measurement system equipped with a USB interface and special software for the geometric and visual inspection of tools.

Precise positioning of a surgical microscope

Surgical procedures require a perfect view of the operating area. Here, the surgeon is often supported by a surgical microscope. To enable the surgeon to best position the microscope and to give the surgical team more room to move, the microscope optics are mounted to long arms on a stand.

Measuring dental samples confocal

Confocal chromatic sensors are used to check the surface topography of dental samples. These sensors are distinguished by their high resolution and independence from the type of material surface involved. The desired area on the object being measured is marked by software. The system is used on surfaces such as plastic, paper, nonwoven fabric, glass or metal.

Measurement of contact lenses

Contact lens manufacturers have a need to conduct various material tests on clear, flexible polymer samples. The material samples must be submerged during testing in a saline solution for hydration.

The highly sophisticated ThruBeam model ODC2600-40 is uniquely capable of making dimensional measurements with high accuracy and speed.

Position measurement in Computer Tomography (CT)

In the latest CT equipment, the most effective diagnoses are determined by how precise and fast the measurement systems are (speed and resolution), as well as their cost effectiveness. Irrespective of whether spiral, helical or dual source apparatus is used, the requirements are continuing to increase. In particular, this also concerns the length measurement equipment for the horizontal reclined position. In this application, draw-wire sensors from Micro-Epsilon achieve a resolution of up to 0.001% of the measuring range; this is combined with maximum reliability, long service life and a very favourable price/performance ratio.

Positioning of operating tables

Operating tables provide many adjustment options for the correct positioning of the patient during the operation. As well as the height, the horizontal position and angle functions can also often be adjusted. As the positioning is performed electrically, the positions must be monitored. Draw-wire sensors from Micro-Epsilon are used for this.

Kontakt
MICRO-EPSILON SENSOTEST AB

+46 856 473 380

Skicka ett mail

Georgios Mousiadis
Area Manager | Koder 10-19, 60-64, 69-98

+46 856 473 384

Skicka ett mail

Anders Mejlvang
Area Manager | Koder 33-36, 40-59, 65-68

+46 856 473 380

Skicka ett mail

Jakob Geisler
Area Manager | Koder 20-32, 37-39 | Danmark

+46 856 473 380

Skicka ett mail

box-head-newsletter1-800x280
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389