Enkelsidig mätning av tjocklek på slang

Vid tillverkning och kvalitetssäkring av medicinska produkter mäts tjockleken på slang, membran samt tjockleken på blisterförpackningar. Konfokalkromatiska givare mäter tjockleken eller skikt av transparenta material från endast en sida.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80