Nivåmätning i provrör

Tack vare den smala strålbanan kan de konfokala givarna mäta ner i håligheter. Den konfokala mättekniken möjligör även mätning på vätskor, t.ex. för exakt kontroll av fyllnadsnivå i provrör.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80