Positionsmätning vid datortomografi (CT)

Högsta hastighet och upplösning som grund för bästa diagnostik och effektivitet spelar en allt viktigare roll i modern CT-utrustning. Oavsett om spiral, helical eller dubbelkälla används fortsätter kraven att öka. Speciellt gäller detta även längdmätningsutrustningen för den horisontella positionen. I denna applikation uppnår dragvajergivare från Micro-Epsilon en upplösning på upp till 0,001 % av mätområdet med maximal tillförlitlighet, lång livslängd och ett mycket gynnsamt pris i förhållande till prestanda.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80