Kontroll av position i medicinsk utrustning

För mätning av position t.ex. rörelse av en behandlingsbänk, används dragvajergivare. Eftersom denna mätupgift oftast bara kräver medelnoggrannhet är det möjligt att använda givare med potentiometerutgång. Men vid precisionsmätningar t.ex. datortomografi med höga noggrannhetskrav, används dragvajergivare med mycket exakta inkrementella eller absoluta encoders.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80