Färggivare övervakar ingredienser i tabletter

Vid produktion av läkemedel i tablettform används flera sorters ingredienser, olika koncentrationer av dessa påverkar tabletternas färg. Färgmätningssystemet ColorCONTROL ACS7000 detekterar de små avvikelserna i färg mellan vit och beige. Med denna information tillhandahålls, under pågående produktion, tabletternas sammansättning.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80