Avståndskontroll av detektorer för undersökning av borrkärnor

Cox Analytical Systems erbjuder en speciell röntgenanalysutrustning (XRF-skannrar) för geologisk analys av borrkärnor och mineralprover. Utrustningen möjliggör provanalys av nästan samtliga element i det periodiska systemet i en mätkörning. Micro-Epsilon scanCONTROL 2600 laserprofilskannrar integreras så att systemen fungerar så snabbt och exakt som möjligt.

Dessutom ger dessa högprecisionsskannrar inte bara information om avståndet från provytan, utan också om ytans profil (cirkulär eller platt) och ojämnheter. Även informationen bearbetas i analysatorn och är särskilt användbar för att skanna prover utan föregående provberedning.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80