3D-inspektion och bedömning av ytan på takpannor

Produktion av takpannor ställer höga krav på mät- och provningsmetoder för att säkerställa konstant hög produktkvalitet. I det halvautomatiska mät- och provsystemet DASTOKON och i pilotanläggningen BSPK används en lasertrianguleringsgivare ur optoNCDT-serien för 3D-inspektion och bedömning av ytan.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80