Koordinatmätmaskin

Koordinatmätmaskiner används för att mäta en stor mängd olika komponenter. Olika prober och mätinstrument ger en 3D-bild av komponenten. ScanCONTROL laserlinjeskannrar är idealiska för detta ändamål. Baserat på trianguleringsprincipen mäter de beröringsfritt med mikrometernoggrannhet på själva komponentytan.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80