Spolens kant

Inom metallindustrin förs valsade band över på rullar för vidare transport. Det är viktigt att kontrollera positionen och kantförhållandet direkt före och även efter rullningen, optoCONTROL optiska mikrometrar används för att lösa denna uppgift. Om spolens kant ligger inom mätområdet under rullningen eller avrullningen kan kantens position, eller struktur, bestämmas. Denna teknik säkerställer att spolen är avrullad korrekt och att kvalitetet var korrekt.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80