Detektering av dubbelplåt innan pressning

Innan plåt matas in i pressen används laseroptiska lägesgivare som möjliggör detektering av dubbelplåt. Två givare monteras, en över och en under plåten, och ger ett tjockleksvärde oberoende av arkens exakta position.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80