Mätning av diameter på profiler

Optiska mikrometrar från Micro-Epsilon används för att övervaka tjockleken på metallstänger. Mätsystemet X-Frame mäter diametern kontinuerligt med hög upplösning och mäthastighet med hjälp av två lasermikrometrar. X-Frame möjliggör mätning av olika tjocklekar och digitala gränssnitt överför data till det överordnade styrsystemet.

View product

optoCONTROL 2520

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80