Mätning av slitage på rullstativ

Kapacitiva sensorer används för att bestämma slitage på rullar. Slitaget mäts indirekt via förändringen i drivaxelns lager. Tack vare de kapacitiva sensorerna sker mätningen kontinuerligt och med hög precision. Slitage upptäcks i ett tidigt skede vilket gör att underhållsintervaller kan schemaläggas. Kapacitiva sensorer kan även användas vid kraftiga temperaturfluktuationer och ger en hög signalstabilitet.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80