Mätning av ytförändringar med hjälp av laserbestrålning (700°C)

Fraunhofer EMI forskar om effekten av laserstrålar på olika ytor. För detta ändamål bestrålas olika prover med en högeffektlaser. Samtidigt mäter två scanCONTROL laserskannrar från Micro-Epsilon den exakta förändringen i ytgeometrin. Baserat på mätresultaten kan nya insikter fås om hur olika processparametrar t.ex. laserkraft, laserpunktstorlek och luftflöden påverkar interaktionsprocessen mellan laser och materia.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80