Spaltmätning i formningslinjer

Före svetsning av rör övervakas mellanrummet med laserskanner. Skannrarna ger exakta avläsningar vilket gör att mittpunktens position fastställs och röret förs till det optimala läget i förhållande till svetshuvudet. Tack vare skannerns höga profilfrekvens kan även dynamiska processer övervakas.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80