Temperaturmätning av metallsmälta

Temperaturövervakning på flytande metall är viktigt för att upprätthålla lämplig processtemperatur vid gjutning. thermoIMAGER TIM M05 från Micro-Epsilon erbjuder det korrekta spektralområdet samt ett kontinuerligt mätområde från 900° C till 2000° C. Tack vare den höga bildfrekvensen på 1 kHz och den höga optiska upplösningen kan termiska bilder spelas in snabbt och tillförlitligt.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80