Temperaturmätning vid gjutningsanläggningen

När effektiviteten ökar då ökar även påfrestningen på gjutningsutrustningen. Detta kräver omfattande processövervakning. För temperaturmätning i gjutningsanläggningar används företrädesvis kvotpyrometrar som mäter temperaturen även vid svåra omgivningsförhållanden och låg synlighet av mätobjektet. Pyrometern kan användas på flera punkter i spraykammaren såväl som efter att gjutningen är klar. Om gränsvärden överskrids styrs temperatur och processhastighet i realtid.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80