Hur positioneras autonoma transportsystem på ett perfekt sätt?

Sensorer i optoNCDT 1220-serien stöder kollisionsfri positionering av automatiserade styrda fordon (AGV) och autonoma mobila robotar (AMR) med Mecanum-hjul.

De kompakta lasersensorerna med 500 mm mätområde monteras på AGV/AMR. De mäter exakt AGV:s/AMR:s avstånd på ett metriskt kodband som sedan utvärderas av en PGV-kamera. Med hjälp av lasersensorernas bestämda avståndsvärde kan PGV-kameran tillförlitligt läsa kodbandet och avkoda AGV/AMR:s exakta position. Detta möjliggör i sin tur kollisionsfri, lateral dockning av det autonoma fordonet.

 

Fördelar:

  • Oberoende av AGV/AMR och därmed universellt tillämpbar
  • FTS/AMR kan bytas ut för serviceändamål utan att man behöver kalibrera om hållplatserna
  • Exakt lasersensor för beröringsfri och slitagefri mätning med stort mätområde för tillförlitlig positionsbestämning
  • Slank och robust sensorkonstruktion - perfekt för integrering

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80