Övervakning av fristående strukturer

Höga fritstående strukturer som kranar övervakas med hjälp av givare som ger tidiga varningar om risk för olyckor till följd av att kranen välter.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80