Automatiserat lagrings- och hämtningssystem - Lyfthöjd

De ofta använda automatiska systemen gör modern lagerhållning mycket enklare. Dessa enheter måste automatiskt röra sig över långa avstånd och slutligen placera produkterna med millimeterprecision. Moderna optiska lasergivare och dragvajergivare används för att övervaka denna process. Dragvajergivare är den mest ekonomiska lösningen för avstånd på upp till 50 meter. Lasergivare är lämpliga för större avstånd. Avstånden kan mätas och lasterna kan noggrannt positioneras eller levereras.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80