Mätning av slitage i lager

I moderna marina dieselmotorer är vevaxellagret föremål för regelbundet underhåll. För förbyggande underhåll används induktiva givare (virvelströmsgivare) för att ständigt övervaka slitaget på lager. Trots hårda omgivningsförhållanden som höga temperaturer, smörjmedel och tryck mäter givarna rörelsen på lager för långvarig användning på ett tillförlitligt sätt.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80