Minska risken för att tippa med lastvagnar

Automatiska bromssystem används för att öka säkerheten för lastvagnar.Bromsarna aktiveras när sidoaccelerationen för en vagn blir för hög på grund av höga hastigheter, snäva svängar och att vagnen riskerar att tippa. Inbromsningen minskar vagnens hastighet, således minskar sidoaccelerationen och risken för att tippa. Accelerometrar ur ACC53-serien från Micro-Epsilon används för de elektroniska bromssystemen som pålitligt registrerar lastvagnens accelerationer.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80