Mätning av autofokus på kameror

Konfokala givare mäter avståndet mellan autofokuslinserna för att ge kameran högsta möjliga bildkvalitet.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80