Mätning av kontaktlinser

Vid sökandet efter nya material för kontaktlinser så måste materialet genomgå åtskilliga tester. Linsen placeras i ett litet glashus fyllt med saltlösning och med den mycket sofistikerade ThruBeam-modellen ODC2600-40 kontrolleras dimensionella förändringar under uppvärmning och sträckning av linsen. En stor fördel är att mätningen kan ske genom både glashus och saltlösning.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80