Kvalitetssäkring baserad på multifunktionell optisk testning

Optiska system används i en mängd olika branscher och applikationer och det finns ett brett utbud av produkter från mikrooptik med dimensioner i μm-området till teleskoplinser med diametrar på flera meter. Optocraft levererar ett multifunktionellt system baserat på Shack-Hartmanns vågfrontsteknik för optisk testning. Genom att presentera information om optikens kvalitet, baserat på noggranna vågfrontsmätningar, bidrar dessa mätsystem till optimering i utvecklings- och tillverkningsprocesser.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80