Ytinspektion av speglar

Optiska komponenter så som speglar kräver en hög grad av ythomogenitet. reflectCONTROL används för att testa de reflekterande ytorna. Givarna upptäcker och klassificerar ytavvikelser på spegelytan.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80