Mätning av ytstruktur på kontaktlinser och form

För att styra och optimera processer mäts kontaktlinsens framsida och baksida med infallande ljus under produktionsprocessen. Formar och verktyg mäts liksom verktygets offset.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80