Provning och justering av kikare och objektiv

Testing and adjusting binoculars/spotting scopes and objectives
Testing and adjusting binoculars/spotting scopes and objectives

Den exakta mätningen av den överförda vågfronten ger en kvalitativ bedömning av bildkvaliteten hos ett optiskt system samtidigt som systemet möjliggör inlinejustering. SHSInspect RL-mätmodulen kan flexibelt integreras i en testbänk.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80