Svetsplanering med gasventiler

Svetshuvudets position i förhållande till den svetsade fogen är en avgörande faktor för kvaliteten på automatiserade svetsprocesser. Även mindre avvikelser påverkar svetsresultatet och kan orsaka behov av manuell ombearbetning eller kassering av komponenten. För att mäta fogarnas exakta profil används scanCONTROL laserskannrar även på svåra ytor. De beräknade svetsvägarna eliminerar avvikelser från komponenttoleransen på ett sådant sätt att svetshuvudet alltid är placerat över önskad fog.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80