Kontroll av brännpunkt i additiv tillverkning

Med additiva tillverkningsmetoder som selektiv metallsmältning är laserns fokuspunkt avgörande för processhastigheten och kvaliteten. För att bestämma avståndet mellan svetshuvudet och pulverytan samt för att styra laserns fokuspunkt används optoNCDT 1900 lasersensorer. Sensorernas höga mätfrekvens och repeterbarhet möjliggör snabba och tillförlitliga avståndsmätningar oavsett respektive legering. De är okänsliga för omgivande ljus och ger tillförlitliga mätresultat även med hög laserprestanda.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80