Svetsfogsföljning för inspektion av rörledningar

För underhåll av rörledningar är inspektionen av den yttre svetsfogen ett avgörande kriterium. För detta ändamål inspekteras svetsfogarnas profiler i en teststation. För att automatisera inspektionsprocessen är testanläggningen placerad exakt över fogen. Laserskannern känner av svetsfogens läge och matar ut information till styrsystemet som justerar testenheten och anpassar automatiskt exponeringstiden till ytförändringar (t.ex. fukt, smuts eller korrosion).

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80