Additiv tillverkning

Vid additiv tillverkning måste olika parametrar övervakas. Speciellt där hög tillverkningskvalitet krävs övervakar givare från Micro-Epsilon positionering, pulverapplicering och komponentdimensioner. Bland annat så används lasergivare, laserskannrar, induktiva lägesgivare baserade på virvelströmmar och kapacitiva lägesgivare.

3D-skanning före lasersvetsning

Laserskannrar från Micro-Epsilon används för att detektera konturen under lasersvetsning. Skannrarna identifierar objektets exakta kontur innan svets. 3D-datan används sedan för ...

Detaljer

Kontroll av beläggningar

Vid beläggningsprocesser baserade på lasersvetsning övervakar laserskannrar från Micro-Epsilon arbetet. Den höga upplösningen möjliggör tillförlitlig kontroll ...

Detaljer

CAD-jämförelse av den tryckta komponenten

För att övervaka produktionskvaliteten inspekteras de tryckta komponenterna med hjälp av skannrar med blå laser. Komponenterna förs förbi skannrarna med hjälp av en ...

Detaljer

Positionering av skrivarhuvud och kontroll av brännpunkt

Vid skrivarprocesser är den exakta höjden på skrivarhuvudet en avgörande faktor för slutproduktens kvalitet. Avståndsmätning med hög frekvens mot olika materialytor ...

Detaljer

Finjustering med hög upplösning vid tillverkning av mönsterkort

Vid tryckning, lödning och montering av kretskort är den exakta höjdspositioneringen av skrivarhuvudet avgörande för en felfri process. Lasergivare i optoNCDT-serien möjliggör ...

Detaljer

Mätning av limsträngen i doseringssystem

Efter lödningsprocessen appliceras lim på några punkter för att skydda kretsen. Tjockleken på limsträngen är en kritisk faktor som inspekteras på ett tillförlitligt ...

Detaljer

Orientering och positionering av plattformar

Med selektiv lasersintring sänks plattformen efter varje smältcykel med ett definierat värde som motsvarar den önskade Z-upplösningen. Induktiva lägesgivare baserade på ...

Detaljer

Beräkning av robotens rörelser vid reparationssvetsning

För att beräkna robotens rörelser bestämmer scanCONTROL laserskannrar de områden som behöver svetsas. Tack vare hög upplösning och profilfrekvens möjliggör ...

Detaljer

Övervakning av skrapans lutning

Kapacitiva lägesgivare övervakar skrapans läge. Två synkroniserade givare med hög upplösning mäter båda ändarna av skrapan för att ge exakta mätvärden ...

Detaljer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80