CAD-jämförelse av den tryckta komponenten

För att övervaka produktionskvaliteten inspekteras de tryckta komponenterna med hjälp av skannrar med blå laser. Komponenterna förs förbi skannrarna med hjälp av en linjärenhet. En 3D-bild framställs av laserprofilerna och jämförs sedan med CAD-data.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80