Orientering och positionering av plattformar

Med selektiv lasersintring sänks plattformen efter varje smältcykel med ett definierat värde som motsvarar den önskade Z-upplösningen. Induktiva lägesgivare baserade på virvelströmsteknik övervakar plattformen för parallell inställning i förhållande till skrivarhuvudet.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80